preloder

ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK KULTURY

Tytuł projektu: „PRZEBUDOWA ARCHIWUM W STARYM KISIELINIE NA POTRZEBY ZIELONOGÓRSKIEGO OŚRODKA KULTURY”

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –  Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

Całkowite koszty realizacji inwestycji: 5 604 641,58 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 4.065.238,94 zł
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 11 sierpnia 2017 r.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –  Lubuskie 2020 ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO wynosi
85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Przedmiotem projektu jest uchronienie przed zniszczeniem i zagospodarowanie obiektu zabytkowego a także dostosowanie do pełnienia nowej funkcji kulturalnej i turystycznej.

Obiekt składa się z zespołu pałacowo – parkowego. Zakres inwestycji obejmował konieczne roboty remontowe i termomodernizacyjne w całym budynku oraz przebudowę piwnicy i parteru w celu zorganizowania na parterze filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Wykonana została również rewitalizacja Parku Przypałacowego, wraz z przebudową drogi dojazdowej, organizacją miejsc postojowych i wykonaniem nowego ogrodzenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby zachowanych obiektów dziedzictwa kulturowego wykorzystanych do zwiększenia dostępu do usług z zakresu kultury i turystyki w MOF ZG.

Celem projektu na poziomie technicznym jest uchronienie przed zniszczeniem i zagospodarowanie zabytkowego obiektu – zespołu pałacowo – parkowego w Starym Kisielinie.

————————————————————————————————–


Projekttitel: „UMBAU DES ARCHIVS IN STARY KISIELIN FÜR DIE BEDÜRFNISSE DES KULTURZENTRUMS ZOK IN ZIELONA GÓRA”

Das Projekt wird im Zusammenhang des Regionalen Operationellen Programms – „Lubuskie 2020“ im Rahmen der Prioritätsbereiche, 4. Umwelt und Kultur, 4.4 Kulturelle und denkmalgeschützte Ressourcen und 4.4.3 Kulturelle und denkmalgeschützte Ressourcen für das ZIT in Zielona Góra, finanziert.

Gesamtkosten der Investitionsimplementierung: 5.604.641,58 PLN
Zuschussfähige Kosten des Projekts: 4.065.238,94 PLN
Die Vereinbarung zur Finanzierung des Projekts wurde am 11. August 2017 unterzeichnet.

Die beantragte Finanzierung im Rahmen des Regionalen Operationellen Programms  „Lubuskie 2020“ aus dem EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG beträgt 85 % der gesamten förderungsfähigen Ausgaben.

Gegenstand des Projekts ist der Schutz und die Entwicklung des historischen Gebäudes sowie seine Anpassung an eine neue kulturelle und touristische Funktion.

Die Gebäude besteht aus einem Palast- und Parkkomplex. Der Investitionsumfang umfasste notwendige Renovierungs- und thermische oder besser  wärmedämmende Modernisierungsarbeiten im am gesamten Gebäude sowie den Umbau von Unter- und Erdgeschoß, um im Erdgeschoss eine Filiale des Kulturzentrums Zielona Góra ZOK zu organisieren. Außerdem wurde die Revitalisierung des Schlossparks durchgeführt, mit der Rekonstruktion der Zufahrtsstraße, der Organisation von Parkplätzen und dem Bau eines neuen Zauns.

Das Hauptziel des Projekts ist es, die Anzahl der erhaltenen Kulturerbestätten zu erhöhen und den Zugang zum ZG MOF zu kulturellen und touristischen Dienstleistungen zu verbessern.

Ziel des Projekts ist es durch neue Technik und Renovation , den historischen Palast und Parkkomplex  in Stary Kisielin weiter zu bewirtschaften und so vor einem Verfall zu bewahren.

Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. więcej infromacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "Akceptuję" w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zamknij